Kişisel Verilerin Korunması Koşulları

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Bordego Elektronik Ticaret ve Pazarlama Ltd.Şti. ("Getcho") olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Getcho ile gerçekleştirdiğiniz "İşbirliği" kapsamında başvuru esnasında istenilen kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki aydınlatma yükümlülüğü bildirimini dikkatinize sunarız.

  1. Getcho kişisel verilerinizi hangi amaçla işliyor?

Getcho ile gerçekleştirdiğiniz "İşbirliği" kapsamında başvuru esnasında istenilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5/2 maddesinde uyarınca açık rızanıza istinaden işlenmektedir.

Getcho ile gerçekleştirdiğiniz işbirliği kapsamında başvuru esnasında işlenen kişisel verileriniz Getcho'nun iş ortaklarına Getcho iş süreçlerine ilişkin eğitim vermek amacı ile işlenmektedir.

Ayrıca, Getcho tarafından tüm kişisel veri işleme süreçlerinde olduğu gibi kişisel verilerinizin işlenmesinde; i) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, ii) doğru ve gerektiğinde güncel olma, iii) belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, iii) işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, iv) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerinin hassasiyetle gözetildiğini belirtmek isteriz.

  1. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi nedir?

Kişisel verileriniz, fiziki ve/veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

  1. Getcho kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Getcho ile gerçekleştirdiğiniz "İşbirliği" kapsamında toplanan kişisel verileriniz; Getcho'nun iş ortaklarına Getcho iş süreçlerine ilişkin eğitim vermek amacı ile kullanılarak aleni hale getirebilecektir.

  1. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Veri sahibi olarak; Kanun'un 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme; kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5/2 maddesi ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun kişilik hakları ile ilgili maddeleri uyarınca etkinliğe kendi özgür irademle "İşbirliği" kapsamında başvurusu esnasında tarafımdan istenen ve tarafımca verilen kişisel verilerimin Getcho tarafından kaydedilmesini ve bu kişisel verilerin aydınlatma yükümlülüğü bildiriminde belirtilen mecralarda yayınlanmasını kabul ediyorum